Thị trường chứng khoán là gì? Phân loại, Chức năng, Các chủ thể