Thị trường bất động sản là gì? Đặc điểm, phân loại, các yếu tố