Thị trường tiền tệ là gì? Phân loại, sản phẩm và chủ thể tham gia