Tag - Luật quốc phòng

Dân quân tự vệ là gì?

Dân quân tự vệ là gì? Quy định về lực lượng Dân quân tự vệ theo Luật Quốc phòng như thế nào? Dân quân tự vệ là gì? Trả lời:  Điều 27 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là lực lượng bảo...

Công an nhân dân là gì?

Công an nhân dân là gì? Quy định về lực lượng Công an nhân dân theo Luật Quốc phòng như thế nào? Trả lời:  Điều 26 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định về lực lượng Công an nhân dân như sau: - Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực...

Quân đội nhân dân là gì?

Quân đội nhân dân là gì? Quân đội nhân dân có chức năng, nhiệm vụ gì? Quy định về xây dựng và tổ chức, nhiệm vụ, chế độ phục vụ và chế độ, chính sách của Quân đội nhân dân? Trả lời: Điều 25 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: “ Quân đội nhân dân là lực lượng...

Giới nghiêm là gì? Các quy định về lệnh giới nghiêm

1. Giới nghiêm là gì? Lệnh giới nghiêm được ban bố trong trường hợp nào? Thẩm quyền ban bố lệnh giới nghiêm? Trả lời:  Khoản 1 Điều 22 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: “Giới nghiêm là biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt động vào những giờ nhất định tại những khu...

Thiết quân luật là gì? Các quy định về thiết quân luật

1. Thiết quân luật là gì? Luật Quốc phòng năm 2018 quy định về thiết quân luật như thế nào? Trả lời:  Điều 21 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: “Thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do Quân đội thực hiện”. Khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã...

Tổng động viên, động viên cục bộ Là gì? Khi nào? Ai là người ra lệnh?

1. Tổng động viên, động viên cục bộ là gì? Trả lời:  Tổng động viên là Huy động toàn bộ lực lượng của cả nước vào việc thực hiện nhiệm vụ của quốc gia. Theo quy định của Hiến pháp hiện hành, Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc tổng động viên. Chủ tịch nước là người có thẩm quyền...

Khi nào Ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng?

Ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện khi nào? Ai là người công bố quyết định ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc ở từng địa phương? Trả lời:  Khoản 1, Điều 18 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: Khi xảy ra...

Khi nào Tuyên bố, công bố, bãi bỏ tình trạng chiến tranh?

Tuyên bố, công bố, bãi bỏ tình trạng chiến tranh được thực hiện khi nào? Trả lời:  Điều 17 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: - Khi Tổ quốc bị xâm lược, Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh. - Khi hành vi xâm lược được chấm dứt trên thực tế, Quốc hội quyết định bãi bỏ tình trạng chiến...

Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng

Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng là gì? Nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng bao gồm những gì? Trả lời:  Điều 15 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: “Kết hợp...

Phòng thủ dân sự là gì? Lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm những ai?

Phòng thủ dân sự là gì? Lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm những ai? Nhiệm vụ phòng thủ dân sự? Trả lời:  Điều 13 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: “Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước bao gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu...