Trang chủ Quốc phòng An ninh Phòng thủ dân sự là gì? Lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm những ai?

Phòng thủ dân sự là gì? Lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm những ai?

by Ngo Thinh
135 views

Phòng thủ dân sự là gì? Lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm những ai? Nhiệm vụ phòng thủ dân sự?

Trả lời: 

Điều 13 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: “Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước bao gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ Nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân”.

* Lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm:

– Lực lượng nòng cốt gồm Dân quân tự vệ; Công an xã, phường, thị trấn; lực lượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các Bộ, ngành trung ương, địa phương;

– Lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia.

* Nhiệm vụ phòng thủ dân sự bao gồm:

– Xây dựng cơ chế hoạt động, kế hoạch phòng thủ dân sự;

– Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập;

– Xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự;

– Xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin, nghiên cứu dự báo, cảnh báo, thông báo, báo động;

Thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự.

Rate this post

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net