Trang chủ Quốc phòng An ninh Công an nhân dân là gì?

Công an nhân dân là gì?

by Ngo Thinh
114 views

Công an nhân dân là gì? Quy định về lực lượng Công an nhân dân theo Luật Quốc phòng như thế nào?

Trả lời: 

Điều 26 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định về lực lượng Công an nhân dân như sau:

– Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

– Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, chỉ huy, bảo đảm hoạt động, chế độ phục vụ và chế độ, chính sách của Công an nhân dân thực hiện theo quy định của Luật Công an nhân dân và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng.

– Công an nhân dân có trách nhiệm phối hợp với Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Việc phối hợp giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ theo quy định của Chính phủ.

Quy định về chỉ huy của Công an nhân dân:

Điều 28 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: Bộ trưởng Bộ Công an là người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân.

Rate this post

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net