Trang chủ Quốc phòng An ninh Khi nào Ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng?

Khi nào Ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng?

by Ngo Thinh
41 views

Ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện khi nào? Ai là người công bố quyết định ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc ở từng địa phương?

Trả lời: 

Khoản 1, Điều 18 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: Khi xảy ra tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc ở từng địa phương theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Khi không còn tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước công bố quyết định ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc ở từng địa phương.

Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể họp được, Chủ tịch nước công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc ở từng địa phương theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. (Khoản 2, Điều 18 Luật Quốc phòng năm 2018).

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net