Trang chủ Hệ thống thông tin Quy trình thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Quy trình thiết kế hệ thống thông tin quản lý

by Ngo Thinh
504 views

Trong trường hợp tổng quát, quy trình thiết kế một HTTT quản lý gồm các giai đoạn:

Để tiến hành thiết kế HTTT quản lý, người ta sử dụng hệ thống các tài liệu đã thu được trong quá trình phân tích HTTT, các sơ đồ chức năng kinh doanh BFD và sơ đồ luồng dữ liệu DFD.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net