Tag - Thiết kế HTTT quản lý

Thiết kế giao diện người – máy

Thiết kế giao diện người – máy nhằm tạo ra một sự giao tiếp thân thiện giữa người sử dụng và máy tính, phù hợp với các yêu cầu đã được đặt ra. Các yêu cầu của thiết kế giao diện là: Dễ sử dụng: giao diện dễ hiểu, dễ sử dụng ngay cả với những người ít kinh nghiệm...

Xây dựng phần mềm trong hệ thống thông tin quản lý

Công đoạn cuối cùng và không thể thiếu được trong phần thiết kế hệ thống thông tin quản lý là phải thiết kế phần mềm (mới) hoặc trong một số trường hợp - mua các phần mềm có sẵn trên thị trường cho tổ chức. Thiết kế phần mềm mới Mỗi sản phẩm phần mềm là một công trình của sáng...

Chuẩn hóa dữ liệu là gì? Các dạng chuẩn và quá trình chuẩn hóa

Khái niệm chuẩn hóa dữ liệu Chuẩn hóa dữ liệu là quá trình rà soát tất cả các danh sách thuộc tính của các thực thể, áp dụng một tập các quy tắc phân tích để chuyển chúng thành dạng sao cho: Tối thiểu việc lặp lại, tránh dư thừa thông tin. Tình trạng một thuộc tính có mặt ở...

Xây dựng sơ đồ Quan hệ – Thực thể và thiết kế Cơ sở dữ liệu

Sơ đồ Quan hệ - Thực thể (Entity Relation Diagram - ERD) Sơ đồ Quan hệ - Thực thể là sơ đồ biểu diễn tất cả các thực thể mà tổ chức cần quản lý và các mối quan hệ giữa chúng. Sau khi đã nghiên cứu các thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể, chúng ta có...

Quy trình thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Trong trường hợp tổng quát, quy trình thiết kế một HTTT quản lý gồm các giai đoạn: Mô hình hóa thực thể Xây dựng sơ đồ Quan hệ - Thực thể và thiết kế CSDL Chuẩn hoá dữ liệu Thiết kế phần mềm Thiết kế giao diện người - máy Để tiến hành thiết kế HTTT quản lý, người ta...

Thực thể là gì? Mô hình hóa thực thể

Trong chương trước, chúng ta đã xem xét việc phân tích hệ thống theo cách tiếp cận từ sơ đồ chức năng kinh doanh BFD đến sơ đồ luồng dữ liệu DFD. Sơ đồ DFD chỉ ra làm thế nào, ở đâu và khi nào dữ liệu được biến đổi từ đầu vào thành đầu ra, nhưng nó không...