Giao tiếp giữa cấp trên và cấp dưới, giữa người giàu sang và nghèo khổ