Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi

Chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi

by Ngo Thinh
175 views

Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi. Loại cổ phiếu ưu đãi thường được các công ty cổ phần ở nhiều nước sử dụng là loại cổ phiếu ưu đãi có cổ tức cố định và không có quyền biểu quyết. Đây là loại chứng khoán lai ghép giữa cổ phiếu thường và trái phiếu.

Đối với công ty cổ phần, chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi được hiểu là tỷ suất sinh lời tối thiểu cần đạt được khi huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu ưu đãi để đầu tư sao cho thu nhập ròng trên mỗi cổ phần thường hay giá cổ phiếu không bị sụt giảm.

Chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi cũng tương tự như chi phí sử dụng nợ ở chỗ doanh nghiệp muốn sử dụng phần vốn này cũng phải trả một khoản chi phí cố định hàng năm, nhưng có điểm khác ở chỗ phần vốn này không có ngày đáo hạn.

Việc xác định chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi đơn giản hơn so với xác định chi phí sử dụng nợ. Chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

  • rf : Chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi.
  • Df: Cổ tức của 1 cổ phần ưu đãi.
  • Pnf: Giá ròng của một cổ phiếu ưu đãi (số tiền thực tế có thể thu được khi phát hành mỗi cổ phiếu ưu đãi).

Pnf có thể được tính theo nhiều cách khác nhau:

Pnf = Pf (1- e)

Trong đó:

  • Pf: Giá phát hành một cổ phiếu ưu đãi.
  • e :Tỷ lệ chi phí phát hành tính theo giá phát hành.

Hoặc:

Pnf = Pf – E

Trong đó:

  • E: Chi phí phát hành.

rf cho biết để được sử dụng 100 đồng vốn cổ phần ưu đãi trong một năm doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí. rf cũng cho biết mức tỷ suất sinh tối thiểu nhà đầu tư đòi hỏi khi cho doanh nghiệp sử dụng vốn cổ phần ưu đãi.

Ví dụ: Công ty A dự định phát hành cổ phiếu ưu đãi để huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn đang thiếu hụt. Giá phát hành là 44.000 đồng/cổ phiếu, trong đó chi phí phát hành ước tính là 4.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ cổ tức của cổ phiếu ưu đãi là 15%/năm tính trên mệnh giá. Hãy tính chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi mà công ty phải chịu. Biết rằng mệnh giá của cổ phiếu bằng 10.000 đồng/cổ phiếu?

Ta có chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãi mà công ty phải chịu là: rf = (10.000 x 15%) / (44.000 – 4.000) = 3,75%.

Như vậy, để được sử dụng 100 đồng vốn cổ phần ưu đãi trong 1 năm công ty A sẽ phải trả cho nhà đầu tư 3,75 đồng chi phí; 3,75% cũng là tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư khi cung cấp vốn cổ phần ưu đãi cho công ty A.

Các loại chi phí sử dụng vốn:
5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net