Author - Ngo Thinh

Sự khác biệt giữa Tự tin và Tự trọng

Có một sự khác biệt cơ bản giữa sự tự tin và lòng tự trọng nhưng hầu hết mọi người sử dụng những từ này đồng nghĩa với nhau. Hãy để chúng tôi hiểu điều gì làm cho chúng khác biệt và tại sao điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa hai điều này; mối quan...

Tự tin – Vai trò & Cách cải thiện sự tự tin

Tự tin là gì? Tự tin là một trạng thái tâm lý của tâm lý chắc chắn về bản thân trong việc đưa ra quyết định đúng và hành động đúng. Đó là tài sản nhân cách quý giá nhất mà bất kỳ ai cũng có thể có được. Cần tự tin Có sự tự tin giúp bạn ngang hàng với những người khác. Nó...

Quản lý theo Mục tiêu – Ý nghĩa, Nhu cầu và Hạn chế

Một cách quản lý hiệu quả đi một chặng đường dài trong việc khai thác những gì tốt nhất của nhân viên và khiến họ làm việc như một đơn vị duy nhất hướng tới một mục tiêu chung. Thuật ngữ Quản lý theo Mục tiêu được Peter Drucker đặt ra vào năm 1954. Quản lý theo Mục tiêu là gì? Quá...

Kỹ năng quản lý – Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả

Sự thành công và thất bại của một tổ chức tỷ lệ thuận với hiệu quả của hoạt động quản lý . Cấp trên phải chia sẻ mối quan hệ lành mạnh với nhân viên để họ có thể hoàn thành tốt nhất trình độ của mình. Các nhà lãnh đạo cần phải có được một số bộ kỹ năng nhất định...

Phong cách quản lý

Nghệ thuật gắn kết các nhân viên lại với nhau trên một nền tảng chung và khai thác những gì tốt nhất từ ​​họ đề cập đến việc quản lý tổ chức hiệu quả. Ban lãnh đạo đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ giữa các nhân viên và làm cho họ làm việc...

Quản lý khoa học Vs Quản lý hành chính

Nghiên cứu của Fayol vs nghiên cứu của Taylor - Fayol và Taylor Cả hai người đều đã đóng góp vào sự phát triển của khoa học quản lý. Sự đóng góp của hai nhà tiên phong này trong lĩnh vực khoa học quản lý đã được đánh giá là “Tất nhiên, công việc của Taylor & Fayol đặc biệt...

Quản lý khoa học

Tổng quan Fredrick Winslow Taylor (20 tháng 3 năm 1856 - 21 tháng 3 năm 1915) được gọi là 'Cha đẻ của Quản lý Khoa học' bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà điều hành và vươn lên vị trí kỹ sư trưởng. Ông đã tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau trong suốt quá trình này, tạo...

14 Nguyên tắc quản lý Henri Fayol

Một nguyên tắc đề cập đến một sự thật cơ bản. Nó thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa hai hoặc nhiều biến trong tình huống nhất định. Chúng đóng vai trò như một hướng dẫn cho suy nghĩ và hành động. Do đó, các nguyên tắc quản lý là những tuyên bố về sự thật cơ bản dựa trên logic...

Quản lý và quản trị

Theo Haimann , “Quản trị có nghĩa là xác định tổng thể các chính sách, thiết lập các mục tiêu chính, xác định các mục đích chung và thiết lập các chương trình và dự án rộng lớn”. Nó đề cập đến các hoạt động của cấp cao hơn. Nó đưa ra các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp. Theo Newman, “Quản trị...

Tầm quan trọng của quản lý

1. Nó giúp Đạt được các Mục tiêu Nhóm Nó sắp xếp các yếu tố sản xuất, lắp ráp và tổ chức các nguồn lực, tích hợp các nguồn lực một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu. Nó hướng các nỗ lực của nhóm hướng tới việc đạt được các mục tiêu đã xác định trước. Bằng cách...