Trang chủ Địa lý kinh tế và xã hội Địa lí xã hội là gì?

Địa lí xã hội là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 568 views

Địa lí xã hội nghiên cứu các quá trình không gian và các hình thức tổ chức lãnh thổ đời sống của con người, mà trước hết là trên quan điểm về điều kiện lao động, sinh hoạt, nghỉ dưỡng, phát triển nhân cách và tái sản xuất đời sống con người. Nhiều vấn đề đặc thù của địa lí xã hội như địa lí về giới, địa lí về chất lượng cuộc sống,…

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net