Trang chủ Địa lý kinh tế và xã hội Địa lí tự nhiên là gì?

Địa lí tự nhiên là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 365 views

Địa lí tự nhiên nghiên cứu một cách tổng hợp các thành phần cấu thành nên vỏ địa lí của Trái Đất cũng như các bộ phận lãnh thổ khác nhau của Trái Đất. Địa lí tự nhiên thường được phân chia thành địa lí tự nhiên đại cương (nghiên cứu các quy luật chung của vỏ địa lí) và các khoa học địa lí tự nhiên bộ phận nghiên cứu các địa quyển (như Địa mạo học nghiên cứu về địa hình; Khí hậu học và khí tượng học nghiên cứu về khí quyển; Thủy văn học nghiên cứu về sông, hồ, nước ngầm; Thổ nhưỡng học nghiên cứu về lớp đất; Địa lí sinh vật nghiên cứu về các quần xã thực vật và động vật, các hệ sinh thái,…).

(Nguồn tham khảo: moet.gov.vn)

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net