Trang chủ Địa lý kinh tế và xã hội Địa lí kinh tế – xã hội là gì?

Địa lí kinh tế – xã hội là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 512 views

Địa lí kinh tế – xã hội nghiên cứu tổ chức lãnh thổ về kinh tế – xã hội ở các nước, các vùng, các địa phương khác nhau. Địa lí kinh tế – xã hội bao gồm địa lí dân cư, địa lí kinh tế và địa lí xã hội.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net