Trang chủ Địa lý kinh tế và xã hội Địa lí kinh tế là gì?

Địa lí kinh tế là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 233 views

Địa lí kinh tế nghiên cứu tổ chức lãnh thổ sản xuất xã hội, các quá trình không gian và các hình thức tổ chức đời sống của con người trước hết là từ quan điểm hiệu quả sản xuất. Địa lí kinh tế bao gồm nhiều khoa học bộ phận như: địa lí nông nghiệp, địa lí công nghiệp, địa lí dịch vụ,…

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net