Trang chủ Địa lý kinh tế và xã hội Địa lí dân cư là gì?

Địa lí dân cư là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 230 views

Địa lí dân cư nghiên cứu các quy luật và đặc điểm không gian về sự hình thành và phát triển của cơ cấu dân cư hiện đại và của các điểm dân cư trong các điều kiện tự nhiên, lịch sử, kinh tế và xã hội khác nhau.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net