Vũ khí hạt nhân: Khái niệm, phân loại, các nhân tố sát thương và cách phòng chống