Vũ khí sinh học là gì? Một số bệnh do vũ khí sinh học gây ra và cách phòng chống