Tư duy là gì? Đặc điểm, Phân loại & quá trình tư duy