Khái quát hóa là gì? Cấu trúc năng lực khái quát hóa