Tag - Tâm lý học đại cương

Niềm tin là gì? Sự hình thành niềm tin

Niềm tin là gì? Giáo dục và hình thành niềm tin từ hướng tiếp cận tâm lý học. I. Về khái niệm niềm tin Niềm tin và giáo dục niềm tin đang và luôn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt trong xu thế hợp tác, hội...

Tâm thế là gì?

1. Khái niệm Tâm thế là trạng thái tâm lí sẵn sàng của con người với tư cách là chủ thể hoạt động nào đó của hoàn cảnh bên ngoài. Như vậy, tâm thế xuất hiện do lặp đi lặp lại nhiều lần các hình thức hành vi nhất định để đáp lại những tình huống xảy ra trong môi...

Biểu tượng là gì?

Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn - đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan. Trực quan sinh động hay nhận thức cảm tính, gồm: cảm giác, tri giác, biểu tượng; Tư duy trừu...

Trí nhớ ngắn hạn và Trí nhớ dài hạn là gì?

Gần đây, trong việc nghiên cứu người ta chú ý nhiều đến giai đoạn đầu tiên của việc ghi nhớ, đến việc củng cố các dấu vết của các tác động bên ngoài và đến bản thân quá trình hình thành các dấu vết đó. Muốn cho một tài liệu nào đó được củng cố trong trí nhớ thì...

Bản chất của các hiện tượng tâm lý

Tâm lý có bản chất phản ánh Tất cả các hiện tượng tâm lý, từ những hiện tượng tâm lý đơn giản đến những thuộc tính, phẩm chất phức tạp của nhân cách con người đều tồn tại ở trong não dưới dạng hình ảnh này hay hình ảnh khác với mức độ phức tạp khác nhau. Điều kiện đầu...

Ngữ ngôn & Ngôn ngữ là gì? (Tâm lý học)

Ngữ ngôn - Ngôn ngữ là gì? Ngữ ngôn là gì? Ngữ ngôn là một hệ thống các dấu hiệu có chức năng như là một phương tiện của sự tiếp xúc, một công cụ của tư duy. Nó là một hiện tượng tồn tại khách quan trong đời sống tinh thần của xã hội, là một hiện tượng của nền...

Nhận thức là gì? Từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính

Nhận thức là một trong ba quá trình tâm lý cơ bản của con người: nhận thức, cảm xúc và ý chí. Nó là tiền đề của hai quá trình kia, đồng thời có quan hệ chặt chẽ với chúng và với các hiện tượng tâm lý khác. 1. Nhận thức là gì? Quá trình nhận thức giúp cho chúng ta...

Trí nhớ là gì? Vai trò và Các quá trình cơ bản của trí nhớ

1. Khái niệm Trí nhớ là quá trình tâm lý phản ánh những kinh nghiệm đã có của cá nhân dưới hình thức biểu tượng bằng cách ghi nhớ, giữ gìn và làm xuất hiện lại những điều mà con người đã trải qua. Sản phẩm tạo ra trong trí nhớ được gọi là biểu tượng. Đó là hình ảnh của...

Tâm lý là gì? Phân loại các hiện tượng tâm lý

Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người ta hay quan niệm tâm lý là sự hiểu biết về ý muốn, nhu cầu, thị hiếu của người khác, là sự cư xử hoặc cách xử lý tình huống của người nào đó. Đôi khi người ta còn dùng từ tâm lý như là khả năng chinh phục đối tượng. Tâm...

Lòng nhân ái là gì?

Nhân ái là gì? Tìm hiểu các quan điểm về lòng nhân ái, các yếu tố cấu thành lòng nhân ái. Khái niệm lòng nhân ái Có rất nhiều quan niệm về lòng nhân ái (LNA) Quan niệm LNA là thuộc tính tình cảm, là tình thương, tình yêu của con người. Theo Khổng Tử, Nhân là thương người, người nào thật...