Truyền hình là gì? Phân loại, đặc trưng, các yếu tố cơ bản