Kịch bản là gì? Nguồn gốc, đặc trưng và yếu tố của kịch