Nguyên lý truyền hình: Kỹ thuật dựng video, quay phim, âm thanh, ánh sáng