Phóng sự truyền hình là gì? Đặc trưng và phân loại