Trái đất và môi trường

Khí áp là gì?

Khí áp là gì? Khí áp ở một nơi là sức nén của một cột không khí ở nơi ấy, mà tiết diện là 1 cm2 và cao bằng cả khí quyển. Đơn vị đo khí áp là mm thủy ngân hay là “bar”. Một “bar” chia ra làm 1000 milibar, áp suất thường của khí quyển bằng 760mm thủy ngân...

Khí quyển là gì? Thành phần và cấu tạo của khí quyển

1. Khái niệm chung về khí quyển Khí quyển là lớp vỏ ngoài cùng bao quanh Trái Đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng của vũ trụ, trước hết là Mặt Trời. Các thuộc tính của khí quyển phụ thuộc vào khối lượng và thành phần của nó. Khối lượng chung của khí quyển bằng 5,29.1021 gram, rất nhỏ so vối tổng...

Biến đổi khí hậu là gì? Biểu hiện, nguyên nhân, tác động và ứng phó

1. Biến đổi khí hậu là gì? Thuật ngữ “Biến đổi khí hậu” được dùng để chỉ những thay đổi của khí hậu vượt ra khỏi trạng thái trung bình đã được duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là một vài thập kỉ hoặc dài hơn, do các yếu tố tự nhiên và/ hoặc do các hoạt...

Sương giá là gì?

Nhiệt độ đôi khi giảm rất mạnh xuống dưới 0oC trên nền nhiệt độ dương tạo nên sương giá gây thiệt hại lớn cho cây trồng. Hiện tượng sương giá có ý nghĩa thực tế, nó thường liên quan với biến trình ngày của nhiệt độ cũng như với quá trình giảm nhiệt độ không có chu  kỳ. Hai...

Thời tiết, khí hậu là gì? Các nhân tố hình thành khí hậu

1. Thời tiết là gì? Trong khí quyển thường xuyên xảy ra những quá trình vật lí, những quá trình này không ngừng làm biến đổi trạng thái của nó. Trạng thái của khí quyển ở gần mặt đất và ở những tầng thấp hơn (thường là trong môi trường hoạt động của hàng không) gọi là thời tiết. Thời tiết...

Ô nhiễm môi trường là gì?

1. Định nghĩa Ô nhiễm môi trường (pollution) là hiện tượng suy giảm chất lượng môi trường quá một giới hạn cho phép, đi ngược lại mục đích sử dụng môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và sinh vật. Luật bảo vệ môi trường định nghĩa ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của...

Từ trường của Trái Đất

Trường từ của Trái Đất tương tự như một trường từ được tạo thành bởi một thanh nam châm khổng lồ đặt trong lòng Trái Đất có phương kéo dài (trục từ) hợp với trục quay của Trái Đất (trục Bắc - Nam địa lý) một góc khoảng 120 (hiện cực Bắc từ đang nằm trong vùng có tọa...

Khoáng vật là gì? Đặc điểm, phân loại, cấu trúc tinh thể

Khoáng vật là gì? Thuật ngữ khoáng vật được dùng trong địa chất để chỉ các hợp chất hóa học rắn, thành tạo trong tự nhiên, có thành phần nhất định và có cấu trúc tinh thể đặc trưng. Khoáng vật có 2 đặc điểm chính là: Thành phần: các nguyên tố hóa học và hàm lượng của chúng; Cấu...

Chu trình thạch học

Chu trình thạch học hay còn gọi là vòng tuần hoàn của đá nằm ở lớp thạch quyển thuộc vỏ Trái Đất. Cũng giống như nước hay nhiều loại hợp chất khác, chúng biến đổi tuần tự theo một chu trình xác định và quay vòng một cách có hệ thống tạo nên vòng tuần hoàn khép kín. Chu trình...

Đá biến chất là gì? Kiến trúc, cấu tạo, phân loại

Khái niệm về đá biến chất: Ðá biến chất (metamorphic) là đá magma hoặc đá trầm tích nguyên sinh bị biến đổi rất sâu sắc mà thành. Do sự biến đổi điều kiện lý, hóa, các đá nguyên sinh không những chỉ biến đổi về thành phần khoáng vật mà đôi khi cả về thành phần hóa học và cả...