Thời tiết, khí hậu là gì? Các nhân tố hình thành khí hậu