Khoáng vật là gì? Đặc điểm, phân loại, cấu trúc tinh thể