Biến đổi khí hậu là gì? Biểu hiện, nguyên nhân, tác động và ứng phó