Thuê đất, cho thuê đất là gì? Đặc điểm, mục đích, ý nghĩa