Nhiệt độ đất

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 204 views

Nhiệt độ đất là gì? Tìm hiểu vai trò, sự phụ thuộc và tính chất của nhiệt độ đất; kiểm soát nhiệt độ

Vai trò của nhiệt độ đất.

 • Các tiến trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng khoảng 25-30o
 • Các hoạt động của vi sinh vật thích hợp khoảng 35-40o

Hấp thu và mất năng lượng của đất.

Nhiệt độ đất phụ thuộc vào:

 • Lượng nhiệt năng đất hấp thu;
 • Nhiệt năng cần thiết làm thay đổi nhiệt độ đất; và
 • Năng lượng cần cho bốc thoát hơi nước.

Các tính chất nhiệt của đất.

  • Nhiệt riêng của đất. Lượng nhiệt cần thiết để 1 đơn vị trọng lượng đất tăng lên 1o Nhiệt riêng của nước là 1 cal/g nước; nhiệt riêng của đất: 0.2 cal/g đất.
  • Nhiệt và bốc hơi. Nhu cầu nhiệt để bốc hơi 1 lít nước là 540kcal (hay 2.257J). Năng lượng này được cung cấp tực tiếp từ bức xạ mặt trời. Đất ẩm thường có nhiệt độ thấp hơn đất khô, do bốc hơi nước và do nhiệt riêng của đất ẩm cao hơn đất khô. Nhiệt độ tầng đất ẩm thường thấp hơn đất khô 3-6o

Kiểm soát nhiệt độ đất.

Hai kỹ thuật chính dùng để kiểm soát nhiệt độ đất:

 • Kiểm soát độ ẩm đất; Không để đất quá ẩm trong vùng lạnh và quá khô trong vùng nóng
 • Phủ đất bằng vật liệu hữu cơ. Phủ đất bằng plastic có thể làm tăng nhiệt độ đất.
5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net