Cát chảy là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 271 views

Khái niệm

Cát chảy là hiện tượng các lớp đất đá bão hòa nước, thường là cát, khi bị lộ ra cát sẽ chuyển động và mang đặc tính của vật thể chảy.

Khi đào hố móng, áp lực thủy động của nước tạo ra do kết quả của việc giảm áp lực nước trong đất là nguyên nhân căn bản dẫn đến hiện tượng cát chảy.

Phân loại

Cát chảy được chia ra làm hai loại:

  • Cát chảy giả: Khi đất đá không có liên kết kiến trúc như cát và sạn có kích thước khác nhau, chuyển sang trạng thái cát chảy dưới tác dụng do áp lực thủy động của dòng nước. Đặc tính cơ bản của cát chảy giả là rất dễ bị mất nước, khi mất nước sẽ tạo thành các khối cát xốp và liên kết yếu. Nhạn dạng cát chảy giả là khi đào hố móng cát chảy hố móng có nước trong hoặc hơi đục, nếu lấy cát đó quay với nước trong thì sẽ tạo thành hợp thể đục, nhưng để sau 2, 3 ngày thì trên mặt sẽ xuất hiện lớp nước
  • Cát chảy thật: Khi đất đá có liên kết ngưng tụ hoặc liên kết hỗn hợp như á xét, á cát, liên kết kiên trúc với điều kiện có các hạt sét và hạt keo có tính chống thấm tốt. Chúng chuyển sang trạng thái cát chảy khi áp lực thủy động không lớn. Đặc tính cơ bản của cát chảy thật là tính thoát nước rất yếu. Nhận dạng cát chảy thật là khi đào hố móng cát chảy vào hố móng có nước đục, nếu lấy cát đó quay với nước trong sẽ tạo ra hỗn hợp đục rất khó lắng.
5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net