Trang chủ Trái đất và môi trường Chất lượng, thoái hóa và phục hồi đất

Chất lượng, thoái hóa và phục hồi đất

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 89 views

Đất là tài nguyên cơ bản và có giới hạn của tất cả các hệ sinh thái. Trong lịch sử, con người chúng ta làm hủy hoại đất rất nhanh so với sự hủy hoại tự nhiên. Một số loại đất bị xói mòn nghiêm trọng, khai thác triệt để…. Hậu quả trên sẽ gây ra sự thoái hóa chất lượng đất.

Chất lượng đất.

Chất lượng đất là chỉ số đo khả năng thực hiện các nhiệm vụ sinh thái học của đất. Chất lượng đất phản ảnh tổng hợp các tính chất hóa học, lý học và  sinh học. Trong đó có một số tính chất tương đối không thay đổi, các tính chất này thường được dùng để xác định các loại đất riêng biệt, như sa cấu và thành phần   khoáng học của đất. Các tính chất như cấu trúc đất, hàm lượng chất hữu cơ có thể thay đổi bởi kỹ thuật quản lý đất. Các tính chất tương đối dễ thay đổi có thể dùng để đánh giá chất lượng đất so với tiềm năng của chúng, tương tự như độ đục của nước và hàm lượng O2 dùng để đánh giá chất lượng nước của một dòng sông.

Sự thoái hóa đất.

Khi chế độ quản lý không thích hợp sẽ làm đất thoái hóa nghiêm trọng chất lượng đất dễ bị xói mòn. Một nguyên nhân làm thoái hóa chất lượng đất là sự hóa mặn do tưới tiêu không hợp lý trên các vùng khô hạn. Khi canh tác con người thu hoạch các sản phẩm nhưng không bù lại chất hữu cơ và phân bón, làm lượng chất hữu cơ trong đất sẽ nhanh chóng bị kiệt quệ. Đất nhiễm các độc chất do công nghiệp, hóa chất cũng làm đất bị thoái hóa. Sự thoái hóa do ô nhiễm tuy thường xảy ra cục bộ nhưng tác động rất lớn đến môi trường.

Sự hồi phục đất.

Trong bảo vệ chất lượng đất, điều cần thiết đầu tiên là giữ cho đất không bị thoái hóa. Nhiều vùng đất thoái hóa nhẹ có thể phục hồi chất lượng bằng cách phủ thực vật tự nhiên một thời gian. Sau đó có thể canh tác kết hợp với việc bổ sung chất hữu cơ và phân bón, lọc bỏ các độc chất…, nhưng vùng đất thoái hóa quá nặng, có thể cần phải chuyển mục đích sử dụng.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net