Môi trường là gì? Thành phần, phân loại và chức năng cơ bản