Tag - Khoa học đất

Đất trượt là gì?

Đất trượt là gì? Khái niệm Đất trượt là sự di chuyển của đất trên sườn dốc xuống chân dốc theo kiểu trượt dưới tác dụng của trọng lực. Đất trượt xẩy ra từ từ và có khối lượng lớn, đất sụp xẩy ra rất nhanh và có khối lượng nhỏ Hình dáng khối trượt ở sườn dốc phụ thuộc vào đặc điểm...

Cát chảy là gì?

Khái niệm Cát chảy là hiện tượng các lớp đất đá bão hòa nước, thường là cát, khi bị lộ ra cát sẽ chuyển động và mang đặc tính của vật thể chảy. Khi đào hố móng, áp lực thủy động của nước tạo ra do kết quả của việc giảm áp lực nước trong đất là nguyên nhân căn bản...

Hiện tượng Karst (Kacstơ) là gì?

Khái niệm: Hiện tượng Karst (hay Các-xtơ hoặc Kacstơ) là hiện tượng phân giải và hòa tan đất đá do nước dưới đất tạo thành các hang hốc kéo theo sự sụp đổ hình thành các phễu, hố và các dạng khác trong đất. Các điều kiện cơ bản tạo thành và phát triển Karst . Thành phần thạch học...

Đầm lầy là gì?

Khái niệm: Đầm lầy là hiện tượng một vùng đất bị quá ẩm ướt hoặc bị ngưng đọng nước  trong điều kiện địa lý và địa chất thủy văn nhất định. Biểu hiện của đầm lầy là một khu vực nước nông có nhiều cây mọc dưới nước và ưa nước, có lớp bùn dày hơn 20 cm. Đầm...

Thổ nhưỡng học là gì?

Thổ nhưỡng học là khoa học nghiên cứu đất nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng của sản xuất xã hội có liên quan đến đất. Do yêu cầu sử dụng đất khác nhau, loài người đã dùng các phương pháp nghiên cứu đất khác nhau và lích luỹ được rất nhiều kiến thức về đất. Nhưng cũng có...

Trọng lượng riêng của đất

Trọng lượng riêng của đất a, Trọng lượng riêng tự nhiên: Là trọng lượng của một đơn vị thể tích đất ở trạng thái tự nhiên ký hiệu: g , công thức xác định: b, Trọng lượng riêng no nước: Là trọng lượng của một đơn vị thể tich đất ở trạng thái no nước (là trạng thái mà các lỗ hổng trong...

Tính độc hại của kim loại nặng trong hệ thống đất

Tính độc hại của kim loại nặng trong hệ thống đất Tính độc hại của kim loại nặng Nhiều kim tố kim loại nặng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của sinh vật và được biết như những nguyên tố vi lượng. Tyler cho rằng nhu cầu của các nguyên tố C,Zn,Fe và Mn vào khoảng 1 – 100...

Ô nhiễm đất do hoạt động nông nghiệp

Bao gồm các loại chất thải như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tàn tích sản phẩm và cây trồng nông nghiệp, chất thải gia súc và tàn tích rừng. Ô nhiễm do phân bón - Phân vô cơ Để tăng năng suất cây trồng, người ta thường sử dụng các loại phân hóa học như: đạm (N), lân (P2O5), kali...

Các biện pháp cải tạo đất mặn

Ảnh hưởng của đất mặn đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Sự có mặt của một số muối tan trong đất làm cho tính chất vật lý, hóa học, sinh học của đất trở nên xấu. Khi khô đất nức nẽ, cứng như đá, khi ướt đất dính dẻo, hạt đất trương mạnh, bích kín tất cả các...

Đất mặn là gì? Quá trình mặn hóa của đất

Đất mặn là đất chứa nhiều muối hòa tan (1- 1,5% hoặc hơn). những loại muối tan thường gặp trong đất là: NaCl, Na2SO4, CaCl2, CaSO4, MgCl2, NaHCO3… Những loại muối này có nguồn gốc khác nhau (nguồn gốc lục địa, nguồn gốc biển, nguồn gốc sinh vật học…), nhưng nguồn gốc nguyên thủy của chúng là từ các...