Tag - Khoa học đất

Tính đệm của đất

Định nghĩa và các cơ chế hình thành tính đệm. Đất có khả năng chống lại sự thay đổi pH một cách đột ngột đó là tính đệm pH của đất. Tính đệm được hình thành do sự cân bằng của độ chua hoạt động, độ chua trao đổi và độ chua tiềm tàng của đất. Khi một base được...

Keo đất là gì? Phân loại, cấu tạo và sự hình thành keo đất

Keo đất là tiêu điểm của các phản ứng trao đổi ion, ảnh hưởng rất lớn đến dinh dưỡng cây trồng. 1. Thế nào là keo đất? Keo đất là những phần tử có kích thước khoảng dưới 1μm, không hòa tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù (trạng thái lơ lửng trong nước). 2. Các tính chất tổng quát...

Nhiệt độ đất

Nhiệt độ đất là gì? Tìm hiểu vai trò, sự phụ thuộc và tính chất của nhiệt độ đất; kiểm soát nhiệt độ Vai trò của nhiệt độ đất. Các tiến trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng khoảng 25-30o Các hoạt động của vi...

Đất ngập nước là gì? Cấu trúc và chức năng của đất ngập nước

Đất ngập nước là gì? 1. Đất ngập nước là gì? Đất ngập nước (ĐNN) rất đa dạng, có mặt khắp mọi nơi và là cấu thành quan trọng của các cảnh quan trên mọi miền của thế giới. Hàng thế kỷ nay, con người và các nền văn hoá nhân loại được hình thành và phát triển dọc theo các...

Độ kết dính (độ chặt) của đất

Độ kết dính hay độ chặt của đất là lực kết dính giữa các hạt của đất và giữa các hạt và nước trong đất. Mức độ kết dính do các hợp chất có tính keo trong đất như silica, calcite, sắt… Ẩm độ đất ảnh hưởng rất lớn đến độ kết dính của đất. Vì vậy đất ẩm thường...

Lực cản của đất

Lực cản của đất là tính chất quan trọng đối với làm đất. Là khả năng chống lại lực cắt của việc cày đất (phá vỡ đất). Đất có tính dính. Đất có tỉ lệ sét>15% sẽ có tính dính. Hai thành phần tạo nên lực cản là: (1) lực tỉnh điện giữa các lá sét và giữa bề mặt sét với...

Độ rỗng của đất & Tế khổng

Độ rỗng của đất là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến độ rỗng; Tế khổng - Ảnh hưởng của quá trình canh tác đến kích thước tế khổng. Định nghĩa Độ rỗng là tỉ lệ thể tích phần rỗng trên đơn vị tổng thể tích đất. Một trong những lý do chúng ta đo dung trọng và tỉ trọng đất...

Tỉ trọng của đất và Dung trọng của đất

Tỉ trọng của đất và Dung trọng của đất là gì? Các tính, các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp quản lý. Tỉ trong của đất là gì? Định nghĩa: Tỉ trọng đất được định nghĩa là trọng lượng khô của đất trên một đơn vị thể tích phần rắn của đất (không tính đến thể tích phần rỗng). Vậy,...

Đá phún xuất là gì?

Đá phún xuất được hình thành bởi sự phun trào của khối magma nóng chảy, gồm các loại đá phổ biến như đá granite và diorite, gabbro, basalt, andesite. Đá phún xuất được cấu tạo từ các khoáng nguyên sinh có màu sáng nh ư thạch anh, musvovite (mica trắng) và feldspars, và có màu sẩm như biotite (mica...