Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh 14 Nguyên tắc quản lý Henri Fayol

14 Nguyên tắc quản lý Henri Fayol

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 139 views

Một nguyên tắc đề cập đến một sự thật cơ bản. Nó thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa hai hoặc nhiều biến trong tình huống nhất định. Chúng đóng vai trò như một hướng dẫn cho suy nghĩ và hành động. Do đó, các nguyên tắc quản lý là những tuyên bố về sự thật cơ bản dựa trên logic cung cấp các hướng dẫn cho việc ra quyết định và hành động của nhà quản lý. Các nguyên tắc này được bắt nguồn từ: –

 1. Trên cơ sở quan sát và phân tích tức là kinh nghiệm thực tế của nhà quản lý.
 2. Bằng cách thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm.

Henri Fayol đã mô tả 14 Nguyên tắc Quản lý.

1. Phân công lao động

 1. Henri Fayol đã nhấn mạnh đến sự chuyên môn hóa của công việc.
 2. Ông khuyến nghị rằng tất cả các loại công việc phải được phân chia và chia nhỏ và giao cho nhiều người khác nhau theo chuyên môn của họ trong một lĩnh vực cụ thể.
 3. Việc chia nhỏ công việc khiến nó trở nên đơn giản và mang lại hiệu quả.
 4. Nó cũng giúp cá nhân đạt được tốc độ, độ chính xác trong hiệu suất của mình.
 5. Chuyên môn hóa dẫn đến hiệu quả và kinh tế trong các lĩnh vực kinh doanh.

2. Sự tương xứng giữa quyền lực và trách nhiệm

 1. Quyền hạn và trách nhiệm cùng tồn tại.
 2. Nếu quyền hạn được trao cho một người, người đó cũng phải chịu trách nhiệm.
 3. Theo cách tương tự, nếu bất kỳ ai được giao trách nhiệm cho bất kỳ công việc nào, thì người đó cũng phải có thẩm quyền liên quan.
 4. Quyền hạn là quyền của cấp trên để có được sự chính xác từ cấp dưới của họ trong khi trách nhiệm có nghĩa là nghĩa vụ đối với việc thực hiện công việc được giao.
 5. Cần có sự cân bằng giữa cả hai tức là chúng phải song hành với nhau.
 6. Quyền hạn mà không có trách nhiệm dẫn đến hành vi vô trách nhiệm trong khi trách nhiệm không có thẩm quyền làm cho người đó không hiệu quả.

3. Nguyên tắc một ông chủ

 1. Một đơn vị phụ phải nhận lệnh và chịu trách nhiệm trước một và chỉ một ông chủ tại một thời điểm.
 2. Nói cách khác, một tổ chức con không được nhận hướng dẫn từ nhiều người vì — Nó làm suy yếu thẩm quyền
  – Làm suy yếu kỷ luật
  – Chia rẽ lòng trung thành
  – Tạo ra sự nhầm lẫn
  – Chậm trễ và hỗn loạn
  – Trốn tránh trách nhiệm
  – Trùng lặp công việc
  – Chồng chéo nỗ lực
 3. Do đó, nên tránh phối hợp con kép trừ khi và cho đến khi nó thực sự cần thiết.
 4. Sự thống nhất của chỉ huy cung cấp cho doanh nghiệp một sự tồn tại có kỷ luật, ổn định và có trật tự.
 5. Nó tạo ra mối quan hệ hài hòa giữa cấp trên và cấp dưới.

4. Thống nhất về chỉ đạo

  1. Fayol ủng hộ một kế hoạch đầu một, có nghĩa là phải có một kế hoạch cho một nhóm hoạt động có mục tiêu tương tự.
  2. Các hoạt động liên quan nên được nhóm lại với nhau. Cần có một kế hoạch hành động cho họ và họ phải do một người quản lý cụ thể phụ trách.
  3. Theo nguyên tắc này, nỗ lực của tất cả các thành viên trong tổ chức phải hướng tới mục tiêu chung.
  4. Nếu không có sự thống nhất về phương hướng thì không thể đạt được sự thống nhất của hành động.
  5. Trên thực tế, sự thống nhất về mệnh lệnh là không thể thực hiện được nếu không có sự thống nhất về chỉ đạo.
Nền tảngSự thống nhất của lệnhThống nhất về chỉ đạo
Ý nghĩaNó ngụ ý rằng một chức vụ phụ chỉ nên nhận lệnh và hướng dẫn từ một ông chủ.Nó có nghĩa là một người đứng đầu, một kế hoạch cho một nhóm hoạt động có cùng mục tiêu.
Bản chấtNó liên quan đến hoạt động của nhân sự.Nó liên quan đến hoạt động của các phòng ban, hoặc tổ chức nói chung.
Sự cần thiếtNó là cần thiết cho việc ấn định trách nhiệm của từng cấp dưới.Nó cần thiết cho tổ chức âm thanh.
Lợi thếNó tránh xung đột, nhầm lẫn và hỗn loạn.Nó tránh trùng lặp nỗ lực và lãng phí nguồn lực.
Kết quảNó dẫn đến mối quan hệ cấp trên cấp dưới tốt hơn.Nó dẫn đến sự vận hành trơn tru của doanh nghiệp.

Do đó hiển nhiên là chúng khác xa nhau nhưng lại phụ thuộc vào nhau, tức là sự thống nhất về chỉ thị là điều kiện tiên quyết để thống nhất chỉ huy. Nhưng nó không tự động đến từ sự thống nhất của chỉ thị.

5. Công bằng

 1. Công bằng có nghĩa là sự kết hợp của công bằng, tử tế và công lý.
 2. Các nhân viên nên được đối xử tử tế và công bằng nếu họ mong đợi sự tận tâm.
 3. Nó ngụ ý rằng các nhà quản lý nên công bằng và khách quan trong khi đối xử với cấp dưới.
 4. Họ nên đối xử tương tự với những người có cùng vị trí.
 5. Họ không được phân biệt đối xử về tuổi tác, đẳng cấp, giới tính, tôn giáo, quan hệ, v.v.
 6. Công bằng là điều cần thiết để tạo ra và duy trì mối quan hệ thân ái giữa người quản lý và người dưới quyền.
 7. Nhưng công bằng không có nghĩa là hoàn toàn không có sự khắc nghiệt.
 8. Fayol có ý kiến ​​rằng, “đôi khi vũ lực và sự khắc nghiệt có thể trở nên cần thiết vì lợi ích công bằng”.

6. Trật tự

 1. Nguyên tắc này liên quan đến sự sắp xếp hợp lý và có hệ thống của mọi thứ và con người.
 2. Sự sắp xếp của mọi thứ được gọi là trật tự vật chất và sắp xếp của con người được gọi là trật tự xã hội.
 3. Thứ tự vật liệu – Cần có nơi an toàn, thích hợp và cụ thể cho mọi vật phẩm và mọi nơi để được sử dụng hiệu quả cho hoạt động và hàng hóa cụ thể.
 4. Trật tự xã hội – Lựa chọn và bổ nhiệm người phù hợp nhất vào công việc phù hợp. Cần có một nơi cụ thể cho mọi người và mọi người nên có một nơi cụ thể để có thể dễ dàng liên hệ với họ bất cứ khi nào có nhu cầu.

7. Kỷ luật

 1. Theo Fayol, “Kỷ luật có nghĩa là chân thành, tuân theo, tôn trọng quyền hạn và tuân thủ các quy tắc và quy định của doanh nghiệp”.
 2. Nguyên tắc này được áp dụng là cấp dưới phải tôn trọng cấp trên và tuân theo mệnh lệnh của họ.
 3. Nó là điều kiện tiên quyết quan trọng để doanh nghiệp vận hành trơn tru.
 4. Kỷ luật không chỉ được yêu cầu đối với cấp dưới mà còn ở cấp quản lý.
 5. Kỷ luật có thể được thực thi nếu — Có cấp trên tốt.
  – Có thỏa thuận rõ ràng & công bằng với người lao động.
  – Các biện pháp trừng phạt (trừng phạt) được áp dụng một cách hợp pháp.

8. Sáng kiến

 1. Người lao động cần được khuyến khích chủ động trong công việc được giao.
 2. Nó có nghĩa là sự háo hức bắt đầu hành động mà không được yêu cầu làm như vậy.
 3. Fayol khuyên rằng ban lãnh đạo nên tạo cơ hội cho nhân viên đề xuất ý tưởng, kinh nghiệm và phương pháp làm việc mới.
 4. Nó giúp phát triển bầu không khí tin cậy và hiểu biết.
 5. Sau đó, mọi người thích làm việc trong tổ chức vì nó tiếp thêm nhiệt huyết và năng lượng cho họ.
 6. Để đề xuất cải tiến trong công thức và thực hiện địa điểm.
 7. Họ có thể được khuyến khích với sự trợ giúp của các khuyến khích tiền tệ và phi tiền tệ.

9. Thù lao công bằng

 1. Số lượng và phương thức trả công cho người lao động phải công bằng, hợp lý, thỏa đáng và xứng đáng với những nỗ lực.
 2. Trong chừng mực có thể, điều đó phải mang lại sự hài lòng cho cả người sử dụng lao động và người lao động.
 3. Tiền lương phải được xác định trên cơ sở giá cả sinh hoạt, công việc được giao, tình hình tài chính của doanh nghiệp, mức lương hiện hành, v.v.
 4. Mức lương hợp lý và phù hợp và phương thức trả lương của họ làm giảm căng thẳng và khác biệt giữa người lao động và cấp quản lý, tạo ra mối quan hệ hài hòa và bầu không khí làm việc vui vẻ.
 5. Fayol cũng khuyến nghị cung cấp các lợi ích khác như giáo dục miễn phí, cơ sở y tế và nhà ở cho người lao động.

10. Tính ổn định của nhân sự

 1. Fayol nhấn mạnh rằng không nên di chuyển nhân viên thường xuyên từ vị trí công việc này sang vị trí công việc khác, tức là thời gian phục vụ trong công việc phải được cố định.
 2. Do đó, nhân viên nên được bổ nhiệm sau khi tuân thủ các nguyên tắc tuyển dụng và lựa chọn nhưng một khi họ được bổ nhiệm thì các dịch vụ của họ phải được phục vụ.
 3. Theo Fayol. “Nhân viên cần có thời gian để làm quen với công việc mới và thành công để làm tốt công việc đó nhưng nếu anh ta bị loại bỏ trước đó thì anh ta sẽ không thể cung cấp các dịch vụ đáng giá”.
 4. Kết quả là thời gian, công sức và tiền bạc dành cho việc đào tạo người lao động sẽ bị lãng phí.
 5. Tính ổn định của công việc tạo ra tinh thần đồng đội và cảm giác thân thuộc giữa người lao động, điều này cuối cùng làm tăng chất lượng cũng như số lượng công việc.

11. Chuỗi vô hướng – Hệ thống thông tin thông suốt

 1. Fayol định nghĩa chuỗi vô hướng là ‘Chuỗi cấp trên từ cơ quan quyền lực tối cao đến cấp thấp nhất’.
 2. Mọi đơn đặt hàng, hướng dẫn, tin nhắn, yêu cầu, giải thích, v.v. đều phải đi qua chuỗi Scalar.
 3. Tuy nhiên, vì sự thuận tiện và khẩn cấp, con đường này có thể được cắt ngắn và đường tắt này được gọi là Gang Plank.
 4. Một Gang Plank là một thỏa thuận tạm thời giữa hai điểm khác nhau để tạo điều kiện thông tin liên lạc nhanh chóng và dễ dàng như được giải thích dưới đây:
  gang_plank
  Trong hình đã cho, nếu D phải giao tiếp với G, đầu tiên anh ta sẽ gửi thông tin liên lạc lên trên với sự trợ giúp của C, B tới A và sau đó xuống dưới với sự trợ giúp của E và F với G, điều này sẽ mất khá nhiều thời gian và đến lúc đó , nó có thể không có giá trị vì vậy một Gang Plank đã được phát triển giữa hai người.
 5. Gang Plank làm rõ rằng các nguyên tắc quản lý không cứng nhắc mà rất linh hoạt. Chúng có thể được đúc và sửa đổi theo yêu cầu của tình huống

12. Từ Lợi ích cá nhân đến Lợi ích chung

  1. Một tổ chức lớn hơn nhiều so với cá nhân mà nó tạo thành, do đó lợi ích của cam kết sẽ chiếm ưu thế trong mọi trường hợp.
  2. Trong chừng mực có thể, cần đạt được sự hòa giải giữa lợi ích cá nhân và nhóm.
  3. Nhưng trong trường hợp xung đột, cá nhân phải hy sinh vì lợi ích lớn hơn.
  4. Để đạt được thái độ này, điều cần thiết là — Nhân viên phải trung thực & chân thành.
   – Giám sát công việc đúng đắn & thường xuyên.
   – Hòa giải những khác biệt và va chạm lẫn nhau bằng thỏa thuận chung. Ví dụ, thay đổi địa điểm nhà máy, thay đổi tỷ lệ phân chia lợi nhuận, v.v.

13. Espirit De ‘Corps – Nhuệ khí (có thể đạt được thông qua sự thống nhất chỉ huy)

 1. Nó đề cập đến tinh thần đồng đội tức là sự hòa hợp trong các nhóm làm việc và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên.
 2. Spirit De ‘Corps truyền cảm hứng cho công nhân làm việc chăm chỉ hơn.
 3. Fayol cảnh báo các nhà quản lý không nên chia nhân viên thành các nhóm cạnh tranh vì điều đó có thể gây tổn hại đến đạo đức của người lao động và lợi ích của công việc về lâu dài.
 4. Để khắc sâu Espirit De ‘Corps, cần thực hiện các bước sau:
  • Cần có sự phối hợp công việc hợp lý ở tất cả các cấp
  • Cấp dưới nên được khuyến khích phát triển các mối quan hệ không chính thức giữa họ.
  • Cần cố gắng tạo sự nhiệt tình, ăn ý giữa cấp dưới để họ làm việc với khả năng tối đa.
  • Những nhân viên làm việc hiệu quả sẽ được khen thưởng và những nhân viên không đạt yêu cầu sẽ được tạo cơ hội để cải thiện hiệu suất của họ.
  • Cấp dưới phải nhận thức được rằng bất cứ điều gì họ đang làm đều có tầm quan trọng lớn đối với doanh nghiệp và xã hội.
 5. Ông cũng cảnh báo không nên phát triển nhiều hơn việc sử dụng liên lạc của Anh với cấp dưới, tức là giao tiếp mặt đối mặt. Các nhà quản lý nên truyền tinh thần đồng đội và sự thân thuộc. Không có chỗ cho sự hiểu lầm. Sau đó, mọi người thích làm việc trong tổ chức và cống hiến hết sức mình cho tổ chức.

14 Tập trung hóa & phi tập trung

  1. Tập trung có nghĩa là tập trung quyền lực ở cấp cao nhất. Nói cách khác, tập trung hóa là một tình huống trong đó lãnh đạo cao nhất giữ lại phần lớn quyền ra quyết định.
  2. Phi tập trung có nghĩa là chuyển giao quyền ra quyết định cho tất cả các cấp của tổ chức. Nói cách khác, chia sẻ quyền hạn xuống dưới là phân quyền.
  3. Theo Fayol, “Mức độ tập trung hay phân quyền phụ thuộc vào có không các yếu tố như quy mô kinh doanh, kinh nghiệm của cấp trên, sự tin cậy và khả năng của cấp dưới, v.v.
  4. Bất kỳ thứ gì làm tăng vai trò của cấp dưới là phân quyền và bất kỳ thứ gì làm giảm vai trò của nó là tập trung.
  5. Fayol cho rằng tập trung hay phân quyền tuyệt đối là không khả thi. Một tổ chức nên tấn công để đạt được nhiều điều giữa hai bên.

Đặc điểm của Nguyên tắc quản lý

Nguyên tắc quản lý là phổ quát

 1. Các nguyên tắc quản lý được áp dụng cho mọi loại hình tổ chức – doanh nghiệp và phi kinh doanh.
 2. Chúng có thể áp dụng cho tất cả các cấp độ quản lý .
 3. Mọi tổ chức phải tận dụng tốt nhất việc sử dụng các nguyên tắc quản lý.
 4. Do đó, chúng có tính phổ biến hoặc tất cả đều có sức lan tỏa.

Nguyên tắc quản lý là linh hoạt

 1. Các nguyên tắc quản lý là các hướng dẫn động chứ không phải các quy tắc tĩnh.
 2. Có đủ chỗ cho sự quyết định của người quản lý, tức là chúng có thể được sửa đổi theo yêu cầu của tình huống.
 3. Sửa đổi và cải tiến là một hiện tượng liên tục trong trường hợp các nguyên tắc quản lý.

Nguyên tắc quản lý có mối quan hệ nhân quả

 1. Nguyên tắc quản lý chỉ ra mối quan hệ nguyên nhân và kết quả giữa các biến số liên quan.
 2. Chúng chỉ ra những gì sẽ là hậu quả hoặc kết quả của một số hành động. Do đó, nếu một cái được biết, cái kia có thể được truy tìm.

Nguyên tắc quản lý – Nhằm mục đích ảnh hưởng đến hành vi của con người

 1. Hành vi của con người rất phức tạp và không thể đoán trước.
 2. Các nguyên tắc quản lý hướng tới việc điều chỉnh hành vi của con người để mọi người có thể cống hiến hết sức mình cho tổ chức.
 3. Ban lãnh đạo quan tâm đến việc tích hợp các nỗ lực và hài hòa chúng để hướng tới một mục tiêu.
 4. Nhưng trong một số tình huống, ngay cả những nguyên tắc này cũng không thể hiểu được hành vi của con người.

Nguyên tắc quản lý tầm quan trọng ngang nhau

 1. Tất cả các nguyên tắc quản lý đều quan trọng như nhau.
 2. Không có nguyên tắc cụ thể nào có tầm quan trọng lớn hơn nguyên tắc khác.
 3. Tất cả chúng đều được yêu cầu cùng nhau để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Tầm quan trọng của các nguyên tắc quản lý

Sau đây là tầm quan trọng chính của các Nguyên tắc Quản lý.

 1. Cải thiện sự hiểu biết.
 2. Phương hướng đào tạo các nhà quản lý.
 3. Vai trò của Quản lý.
 4. Hướng dẫn Nghiên cứu trong Quản lý.

Cải thiện sự hiểu biết 

Từ kiến ​​thức về các nguyên tắc, các nhà quản lý có được chỉ dẫn về cách quản lý một tổ chức. Các nguyên tắc này cho phép người quản lý quyết định những gì nên làm để hoàn thành các nhiệm vụ đã cho và để xử lý các tình huống có thể nảy sinh trong quản lý. Những nguyên tắc này làm cho các nhà quản lý hiệu quả hơn.

Hướng đào tạo các nhà quản lý

Các nguyên tắc quản lý cung cấp sự hiểu biết về quá trình quản lý những gì nhà quản lý sẽ làm để hoàn thành những gì. Do đó, những điều này rất hữu ích trong việc xác định các lĩnh vực quản lý mà các nhà quản lý hiện tại và tương lai nên được đào tạo.

Vai trò của quản lý

Các nguyên tắc quản lý làm cho vai trò của nhà quản lý trở nên cụ thể. Do đó, các nguyên tắc này đóng vai trò là tài liệu tham khảo sẵn sàng cho các nhà quản lý để kiểm tra xem các quyết định của họ có phù hợp không. Bên cạnh đó, các nguyên tắc này xác định các hoạt động quản lý trên thực tế. Họ cho biết người quản lý sẽ làm gì trong một tình huống cụ thể.

Hướng dẫn Nghiên cứu trong Quản lý

Phần nội dung của các nguyên tắc quản lý chỉ ra phương hướng mà nghiên cứu cần được thực hiện để làm cho việc quản lý trở nên thiết thực và hiệu quả hơn. Các nguyên tắc hướng dẫn nhà quản lý ra quyết định và hành động. Các nhà nghiên cứu có thể kiểm tra xem các hướng dẫn có hữu ích hay không. Bất cứ điều gì làm cho nghiên cứu quản lý chính xác và rõ ràng hơn sẽ giúp cải thiện hoạt động quản lý.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net