Nghiên cứu khoa học

Các yếu tố làm nên một lý thuyết tốt và Cách tiếp cận

Lý thuyết được đơn giản hóa và thường là những giải thích về một phần nào đó của thực tại xã hội phức tạp. Như vậy, những giải thích này có thể thuyết phục hoặc thiếu thuyết phục, do đó, có thể có những lý thuyết mạnh và lý thuyết yếu. Làm thế nào chúng ta có thể đánh...

Lý thuyết (Theory) là gì? Các thành tố của một lý thuyết

Lý thuyết (Theory) là gì, tại sao chúng ta cần các lý thuyết trong nghiên cứu, các thành phần của một lý thuyết là gì? Lý thuyết (Theory) là gì? Lý thuyết là các giải thích về một hành vi, sự kiện hay hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội. Chính thống hơn, lý thuyết khoa học là một hệ thống...

Lý thuyết, Mô hình là gì?

Lý thuyết và mô hình trong nghiên cứu khoa học. Lý thuyết là gì? Lý thuyết (theory) là tập hợp các phạm trù và luận điểm có quan hệ tương hỗ nhằm phán đoán, giải thích một hiện tượng hoặc một hành vi cần quan tâm trong phạm vi một số điều kiện và giả thiết nhất định. Về bản chất,...

Luận điểm và Giả thuyết là gì?

Hình 2.2 cho thấy cách thức liên kết giữa các phạm trù lý thuyết như trí thông minh, nỗ lực, thành tích học tập và thu nhập tiềm năng trong một mạng tương tác. Mỗi mối quan hệ này được gọi là một luận điểm. Việc tìm kiếm những giải thích cho một  hiện tượng hoặc một hành vi...

Khái niệm, Phạm trù, Biến số là gì?

Mặc dù nghiên cứu khoa học có thể được phân chia thành nghiên cứu thăm dò, mô tả hay giải thích, nhưng hầu hết các nghiên cứu khoa học đều chứa đựng phần nào đó nội dung giải thích, bởi vì chúng tìm kiếm lời giải thích cho các hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội được quan sát. Khái...

Lịch sử tư tưởng khoa học

Trước khi kết thúc chương này, cần lược lại lịch sử phát triển của khoa học qua các thời kỳ và nhận biết những nhà khoa học lỗi lạc trong tiến trình này. Điều này mang lại khá nhiều thú vị. Mặc dù dữ liệu về tiến bộ khoa học được ghi nhận trong suốt nhiều thế kỷ, nhưng...

Các loại nghiên cứu khoa học

Tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, các công trình nghiên cứu khoa học có thể được phân thành ba loại: nghiên cứu thăm dò, mô tả và giải thích. Nghiên cứu thăm dò Nghiên cứu thăm dò (exploratory research) thường được tiến hành trong các lĩnh vực mới với mục tiêu nghiên cứu là: (1) xác định phạm vi hoặc...

Phương pháp khoa học (Scientific method) là gì?

Trong bài viết về Tri thức khoa học, chúng ta đã coi khoa học là tri thức thu thập được thông qua phương pháp khoa học. Vậy “phương pháp khoa học” hiểu một cách chính xác là gì? Phương pháp khoa học là gì? Phương pháp khoa học (scientific method) là một tập hợp các kỹ thuật được chuẩn hóa dùng...

Nghiên cứu khoa học là gì? Mục tiêu, đặc điểm và các loại hình NCKH

Nghiên cứu khoa học là một quá trình nhận thức chân lý khoa học, là một hoạt động trí tuệ đặc thù; nó tuân theo những quy định chung nhất của sự nhận thức, tuân theo những quy luật sáng tạo khoa học và tuân theo những quy luật chung phổ biến của lôgíc nghiên cứu một đề tài...

Tri thức khoa học là gì?

Mục đích của khoa học là tạo ra tri thức khoa học. Tri thức khoa học (scientific knowledge) là tổng hợp các tri thức về các quy luật, lý thuyết giải thích hiện tượng hoặc trạng thái sự vật bằng cách sử dụng phương pháp khoa học. Quy luật hay định luật (laws) trạng thái tồn tại của các hiện...