Trang chủ Địa lý kinh tế và xã hội Năng lực thông hành là gì?

Năng lực thông hành là gì?

by Ngo Thinh
467 views

[Lytuong.net] – Năng lực thông hành là gì? Khả năng thông xe là gì?

Định nghĩa chung

Năng lực thông hành (khả năng thông xe) là số lượng xe lớn nhất đi qua một mặt cắt nào đó của tuyến đường trong một đơn vị thời gian với một điều kiện đường và điều kiện giao thông nhất định (giả thiết theo mô hình tính hoặc thực tế). Năng lực thông hành thường được tính theo xe trên một giờ hoặc xe trên một ngày đêm (xe/h hoặc xe/ngđ).

Năng lực thông hành lý thuyết

Năng lực thông hành lý thuyết là số lượng xe thông qua một làn xe trong một đơn vị thời gian ở điều kiện đường lý tưởng xác định theo mô hình tính toán nhất định.

Năng lực thông hành lý thuyết không xét đến chất lượng giao thông. Năng lực thông hành lý thuyết của mỗi làn xe của đường ô tô cao tốc 4 làn xe thường bằng 1500 – 2000 xe/h.

Năng lực thông hành thực tế

Năng lực thông hành thực tế là số xe lớn nhất có thể thông qua một mặt cắt ngang đường trong một đơn vị thời gian ở điều kiện thời tiết thuận lợi, có xem xét đến điều kiện thực tế về điều kiện đường, về chất lượng giao thông (tốc độ xe, thời gian chờ, tình trạng dòng xe)

Năng lực thông hành thiết kế

Năng lực thông hành thiết kế là năng lực thông hành tương ứng với mức phục vụ mà thực tế chấp nhận được.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,