Tag - Giao thông vận tải

Năng lực thông hành là gì?

[Lytuong.net] - Năng lực thông hành là gì? Khả năng thông xe là gì? Định nghĩa chung Năng lực thông hành (khả năng thông xe) là số lượng xe lớn nhất đi qua một mặt cắt nào đó của tuyến đường trong một đơn vị thời gian với một điều kiện đường và điều kiện giao thông nhất định (giả...

Trình tự lập quy hoạch giao thông vận tải

[Lytuong.net] - Công việc lập quy hoạch giao thông vận tải cần được thực hiện theo một trình tự nhất định, điều này tùy thuộc nhiều vào quan điểm tiếp cận vấn đề quy hoạch giao thông hiện đại và bền vững. Như đã trình bày ở các phần trên việc quy hoạch giao thông vận tải cần phải...

Định hướng và nguyên tắc quy hoạch giao thông vận tải

Các định hướng sẽ cung cấp một sự hướng dẫn với mục đích làm sao để đạt được những mục tiêu mong đợi về kinh tế, xã hội và môi trường cho cộng đồng và hệ thống giao thông vận tải. Mỗi một định hướng sẽ được hỗ trợ bởi các nguyên tắc mà nó tham gia khi ứng...

Quy hoạch giao thông vận tải tích hợp

1. KHÁI NIỆM VỀ QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI TÍCH HỢP Quy hoạch giao thông tích hợp là một quy trình xác định nhu cầu tiếp cận cho hiện tại và tương lai của con người, hàng hóa và các dịch vụ, từ đó thông tin tới các nhà hoạch định chính sách phương cách quản lý hệ thống...