Trang chủ Quản trị hành chính Thể thức văn bản là gì?

Thể thức văn bản là gì?

by Ngo Thinh
181 views

Khái niệm

Theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, thể thức văn bản là: “Thể thức văn bản là tập hợp những thành phần áp dụng đối với mỗi loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định”.

Như vậy, thể thức văn bản là toàn bộ các yếu tố cấu thành và cách thể hiện các yếu tố cấu thành văn bản do các cơ quan có thẩm quyền quy định nhằm đảm bảo cho văn bản có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành trong thực tế.

Các thành phần của thể thức văn bản

Thể thức văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính bao gồm các thành phần sau:

 1. Quốc hiệu và tiêu ngữ;
 2. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
 3. Số và ký hiệu của văn bản
 4. Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản
 5. Tên loại văn bản và trích yếu ban hành văn bản
 6. Nội dung của văn bản
 7. Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền
 8. Dấu của cơ quan, tổ chức
 9. Nơi nhận
 10. Dấu chỉ mức độ mật, độ khẩn (nếu có)
 11. Dấu thu hồi và chỉ dẫn về phạm vi lưu hành
 12. Chỉ dẫn về dự thảo
 13. Tên viết tắt người đánh máy và số lượng văn bản đánh máy hoặc sao chụp
 14. Địa chỉ cơ quan, tổ chức, địa chỉ e-mail; địa chỉ website, số điện thoại, số telex, số

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net