Tảo là gì? Hình dạng, cấu tạo, phân loại các ngành tảo