Tag - Thủy sinh vật

Đặc điểm của tảo nước ngọt Việt Nam

Căn cứ vào các đặc điểm về hình thái học, đặc điểm thủy lí, hoá các thủy vực và khu hệ tảo. Người ta chia các thủy vực nội địa Việt Nam thành 2 loại là: Các thủy vực tự nhiên (suối, sông, hồ, các thủy vực nước lợ). Thủy vực nhân tạo (kênh tưới tiêu, hồ chứa, ao,...

Ngành dương xỉ (Pteridophyta/Polydiophyta)

Đặc điểm chung ngành dương xỉ Dương xỉ là một ngành lớn, rất đa dạng. Bào tử thực vật gồm những cây thân cỏ, hay thân gỗ. Lá cũng có nhiều hình dạng, thường chia thùy nhiều lần, lá lớn có nguồn gốc từ cành kiểu Rhynia biến đổi thành. Hệ thống dẫn tiến hóa từ kiểu trụ nguyên sinh...

Ngành rêu – Đặc điểm, phân loại ngành rêu – Rêu là gì?

Đặc điểm chung ngành rêu Rêu là một trong những ngành Thực vật bậc cao đầu tiên có cấu tạo rất đơn giản. Những đại diện thấp của chúng cơ thể còn có dạng tản, các đại diện phức tạp hơn cơ thể đã phân hóa thành thân và lá, nhưng chưa có rễ thật, mà chỉ có rễ giả...

Ngành tảo lục (chlorophyta)

1. Hình dạng, cấu tạo a. Hình dạng Các giống loài trong ngành tảo lục có cấu trúc rất đa dạng: Dạng monas, dạng Pamella, hạt, sợi, amip…Tế bào có hình cầu, bầu dục, vuông, chữ nhật, lưỡi liềm…Kích thước của tế bào, tập đoàn rất khác nhau từ tảo đơn bào 1 – 2 Micromet đến những cây lớn hàng...

Ngành tảo roi bám (Haptophyta)

1. Đặc điểm hình dạng Tảo roi bám (Haptophyta) - Tảo đơn bào, cơ thể có dạng amip, dạng hạt, dạng pamella hoặc dạng sợi. tảo roi bám (Haptophyta) 2. Đặc điểm cấu tạo Tế bào mang hai roi bằng nhau hoặc không bằng nhau và roi không phủ lông lơ. Tế bào có mang thêm một roi phụ gọi là roi bám Sắc...

Ngành tảo giáp Pyrrophyta (Tảo hai roi Dinophyta)

1. Đặc điểm hình dạng Tảo đơn bào, có khả năng vận động nhờ 2 roi, một số loài không có roi, không chuyển động. Roi có thể nằm ở phía trước của tế bào hoặc nằm ở phần bụng của tế bào, một roi nằm trong rãnh ngang giúp tế bào chuyển động xoay tròn, một roi nằm trong...

Ngành tảo lam Cyanophyta (Vi khuẩn lam Cyannobacteria)

1. Đặc điểm hình dạng Vi khuẩn lam bao gồm các tế bào có hình dạng rất đa dạng. Tế bào có dạng hình cầu, hình trứng, hình elip rộng thường sống đơn độc hoặc thành quần đa dạng. Những tế bào dạng hình ống ngắn, ống dài, hình cầu, hình elip kéo dài thì thường sống thành quần tể...

Ngành Tảo Mắt hay Nhỡn Tảo (Euglenophyta)

1. Đặc điểm hình dạng Hình dạng cơ thể ở dạng đơn bào, có nhiều dạng khác nhau, nhưng thường gặp dạng hình bầu dục, thoi, lá trầu, dạng hũ. 2. Đặc điểm cấu tạo - Vách tế bào (thành tế bào) là màng chu bì (periplast) mềm, mịn nên tế bào có thể biến đổi hình dạng (Euglena). Nhiều loài có...

Tảo là gì? Hình dạng, cấu tạo, phân loại các ngành tảo

Tảo là gì? Các loại tảo, đặc điểm, cấu tạo của tảo. Khái niệm tảo Tảo là thực vật bậc thấp có tản (cơ thể chưa phân ra thân, rễ, lá), tế bào có chứa diệp lục và sống chủ yếu trong nước. Tảo có hình dạng đa dạng, bao gồm những dạng đơn bào, tập đoàn và đa bào với những...