Tag - Trí tuệ cảm xúc

Kĩ năng kết nối bằng sử dụng giao tiếp không lời

Kĩ năng kết nối với những người khác bằng sử dụng giao tiếp không lời. Khái niệm giao tiếp phi ngôn ngữ và ngôn ngữ cơ thể. Giao tiếp tốt là nền tảng của bất kì mối quan hệ thành công, có thể là cá nhân hoặc nghề nghiệp. Điều quan trọng là phải nhận ra phương tiện phi ngôn ngữ...

Kĩ năng giải quyết xung đột

1. Nguyên nhân và mức độ của xung đột. Nguyên nhân gây xung đột. Xung đột có thể xuất hiện ở mọi mối quan hệ. Trong những năm vị thành niên, các xung đột có vẻ nhiều, kịch tính hơn và thường các em thiếu kĩ năng để giải quyết chúng một cách độc lập. Các em cần được học quy...

Sử dụng sự hài hước và sự vui đùa để xây dựng mối quan hệ

Kỹ năng Sử dụng sự hài hước và sự vui đùa để xây dựng mối quan hệ. Sức mạnh của sự hài hước và tiếng cười. Làm thế nào để sự hài hước, tiếng cười và sinh viên  đùa có thể trở thành công  cụ hữu hiệu trong xây dựng mối quan hệ thành công. Tất cả chúng ta đã từng nghe...

Kĩ năng nhận biết và quản lý cảm xúc

Kĩ năng nhận biết và quản lý cảm xúc. Vai trò của nhận biết được cảm xúc. Cảm xúc là chất keo kết nối người với người và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Cảm xúc là nền tảng của khả năng hiểu chính mình và liên hệ với người khác. Khi cá nhân có thể nhận thức và kiểm soát...

Kĩ năng giảm nhanh sự căng thẳng stress

Kĩ năng giảm nhanh sự căng thẳng stress. 1. Nhận diện trạng thái căng thẳng. Căng thẳng (stress) là phản ứng của cơ thể trước bất cứ một yêu cầu, áp lực hay một yếu tố tác động nào đe dọa đến sự tồn lại lành mạnh của cá nhân cả về thể chất lẫn tinh thần. Là áp lực phải...

Trí tuệ cảm xúc (EI) là gì?

1. Khái niệm trí tuệ cảm xúc. Thuật ngữ trí tuệ cảm xúc hay trí thông minh cảm xúc (EI - emotional intelligence) do hai nhà tâm lí học Mĩ là Peter Salovey và John Mayer sử dụng năm 1990. Theo Peter Salovey (1990), trí thông minh cảm xúc được nhận diện như là năng lực làm chủ, điều khiển, kiểm...