Sử dụng sự hài hước và sự vui đùa để xây dựng mối quan hệ