Tag - Kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954

Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp từ (1945 – 1954)

Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp từ (1945 - 1954) 1- Ý nghĩa lịch sử Kể từ ngày 23-9-1945, khi nhân dân Nam Bộ với các loại vũ khí thô sơ đứng lên chiến đấu chống quân xâm lược Pháp, đến ngày Hiệp định Giơnevơ được kí kết 21-7-1954, cuộc kháng chiến của...

Hội nghị và Hiệp định Giơnevơ 1951

Hội nghị và Hiệp định Giơnevơ 1951 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương. 1- Hội nghị Giơnevơ Lập trường trước sau như một của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta là luôn giương cao ngọn cờ hoà bình. Bởi vậy, trước và trong quá trình tiến hành cuộc kháng chiến, Chính phủ Việt Nam...

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Kế hoạch Nava - Âm mưu mới của Pháp Mỹ ở Đông Dương Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 Sau khi không đạt được âm mưu bảo vệ chiến trường Tây Bắc, Thượng Lào và cũng không ngăn chặn được kế hoạch tiến công của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954, Bộ chỉ huy...

Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954

Đứng trước âm mưu và hành động mới của Pháp - Mĩ, Bộ Chính trị Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị tháng 9 1953, đề ra chủ trương chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954. Với quyết tâm giữ vững thế chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận chính diện và sau lưng địch, phối...

Kế hoạch Nava – Âm mưu mới của Pháp Mỹ ở Đông Dương

Bối cảnh lịch sử Sau gần tám năm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945 -1953), thực dân Pháp đã phải chịu những tổn thất rất nặng nề: Khoảng 390.000 quân bị loại khỏi vòng chiến đấu, không kể hàng chục vạn quân viễn chính đang bị giam chân trên chiến trường Đông Dương, chủ yếu là...

Kế hoạch Đờ Lát Đơ Tátxinhi 1950

Đế quốc Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương - Kế hoạch Đờ Lát đờ Tátxinhi 1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương Từ năm 1950, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn về chính trị, ngoại giao và quân sự. Uy...

Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950

1- Bối cảnh và chủ trương của Đảng Từ cuối năm 1949 - đầu năm 1950, tình hình quốc tế có nhiều thay đổi ảnh hưởng thuận lợi đối với cách mạng Việt Nam. Ở châu Âu, các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân và chuyển sang cách mạng...

Cuộc chiến đấu ở Hà Nội 1946 – “60 ngày đêm khói lửa”

Theo chủ trương của Bộ Tổng chỉ huy, mục tiêu cuộc tiến công quân sự của quân và dân ta là Hà Nội, tiếp đó là các thành phố Đà Nẵng, Huế, Vinh, Nam Định, Hải Dương... nhằm tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận quân địch; chặn đánh, giam chân địch một thời gian trong thành phố, thị...

Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947

Tìm hiểu về Nội dung Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. Cho đến giữa năm 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc đã trải qua 5 tháng. Về cơ bản, chúng ta đã đạt được các mục tiêu chiến lược do Trung ương Đảng để ra: "Địch...