Cuộc chiến đấu ở Hà Nội 1946 – “60 ngày đêm khói lửa”