Tag - Lịch sử Việt Nam

Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam (ngày 10-9-1960), quyết nghị lấy ngày 3-2 dương lịch hàng năm làm ngày kỉ niêm thành lập Đảng. Vậy, hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam như nào, chiệu tác động của những yếu tố nào? Đảng cộng sản Việt...

Chủ trương khôi phục tổ chức và phong trào cách mạng 1930-1935

Chủ trương khôi phục tổ chức và phong trào cách mạng 1930-1935. Vừa mới ra đời, Đảng đã phát động được một phong trào cách mạng rộng lớn mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh. Cao trào cách mạng 1930-1931 đã tập hợp được đông đảo quần chúng công nông, chĩa mũi nhọn đấu tranh vào bọn đế quốc, phong...

Luận cương chính trị tháng 10/1930: nội dung và ý nghĩa

Tháng 4/1930, sau thời gian học tập ở Liên Xô, Trần Phú được Quốc tế Cộng sản cử về nước hoạt động. Tháng 7/1930, Trần Phú được bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ ngày 14 – 30/10/1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) do Trần...

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) 1- Nguyên nhân thắng lợi Trải qua hơn 20 năm, với 5 đời Tổng thống kế tiếp nhau (Aixenhao, Kennơđi, Giônxơn, Níchxơn, Pho) và 4 chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới ("chiến tranh một phía", "chiến tranh đặc biệt",...

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Hoàn cảnh, Diễn biến Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 1. Chủ trương và kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Từ ngày 30-9 đến 8-10-1974, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bàn phương án hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam. Sau khi phân tích tình hình, Hội nghị nhận định:...

Tóm tắt Lịch sử Việt Nam

Mô tả khái lược tiến trình lịch sử Việt Nam; 1. Thời kỳ dựng nước Kết quả từ các cuộc khảo cổ đã chứng minh sự tồn tại của con người trên lãnh thổ Việt Nam từ thời Đồ đá cũ (cách ngày nay từ 300.000 - 500.000 năm). Vào thời kỳ Đồ đá mới, các nền văn hoá Hoà Bình...

Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ (1969-1972)

Miền Nam Việt Nam chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh". Sau đòn bất ngờ, choáng váng của quân và dân miền Nam từ Tết Mậu Thân năm 1968, đế quốc Mĩ đứng trước một tình thế hết sức khó khăn. Phong trào chống chiến tranh xâm lược Việt Nam, đòi rút hết quân đội viễn chinh...

Chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ

Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ " của đế quốc Mĩ Ngay từ khi quân viễn chinh Mĩ ồ ạt vào miền Nam trực tiếp tham chiến, tại Hội nghị lần thứ 12 (12-1965), Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã nhận định: Chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mĩ vẫn...

“Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam 1961-1965

1- Chiến lược “chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam Việt Nam Keunơđi lên cầm quyền từ ngày 20-1-1961 trong tình hình thế giới có nhiều chuyển biến lớn. Đó là lúc hệ thống xã hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc cũng như phong trào công nhân quốc tế có những bước phát triển có...

Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp từ (1945 – 1954)

Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp từ (1945 - 1954) 1- Ý nghĩa lịch sử Kể từ ngày 23-9-1945, khi nhân dân Nam Bộ với các loại vũ khí thô sơ đứng lên chiến đấu chống quân xâm lược Pháp, đến ngày Hiệp định Giơnevơ được kí kết 21-7-1954, cuộc kháng chiến của...