Tag - Cây lúa

“3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất lúa

Các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lúa: mô hình "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm" 1. Chương trình ba giảm, ba tăng a/ 3 giảm 3 tăng là gì? Trên các phương tiện thông tin đại chúng đều nói về chương trình 3 giảm 3 tăng trong sản xuất nông nghiệp, chương trình này được áp dụng rộng...

Kỹ thuật lúa sạ (gieo sạ)

1. Làm đất lúa sạ (gieo vãi) - Chuẩn bị đồng ruộng: Dọn cỏ sạch sẽ xung quanh bờ ruộng, loại bỏ nơi trú ẩn của chuột bọ và mầm mống sâu bệnh. Bố trí ruộng tập trung tiện cho chăm sóc, bảo vệ, chống chim chuột. - Làm đất: Ruộng lúa sạ cần làm đất kỹ hơn lúa cấy. Cày,...

Kỹ thuật lúa cấy (cấy lúa)

Tập quán sản xuất lúa ở vùng Đồng Bằng sông Cửu Long là sạ, ít khi cấy lúa. Người ta thường chỉ cấy lúa mùa địa phương và cấy lúa cải tiến để làm giống, mặc dù lúa cấy có những ưu điểm như: Thời gian chiếm đất ngắn hơn (vì không mất đất của thời gian mạ), nên dễ...

Cơ sở Kỹ thuật tăng năng suất lúa

Cơ sở Kỹ thuật tăng năng suất lúa. 1. Tăng các thành phần năng suất lúa Năng suất lúa được hình thành và chịu ảnh hưởng trực tiếp của 4 yếu tố, gọi là 4 thành phần năng suất lúa: Năng suất lúa = Số bông/đơn vị diện tích x Số hạt/bông x Tỉ lệ hạt chắc x Khối lượng hạt. Các thành...

Dinh dưỡng khoáng của cây lúa

1. Đất ngập nước và dinh dưỡng khoáng của cây lúa Lúa nước sinh trưởng và phát triển trong môi trường thường xuyên ngập nước. Môi trường đó đã tạo ra sự đồng đều cho cây lúa sinh trưởng và hút chất dinh dưỡng, đồng thời cũng diễn ra hàng loạt quá trình khử ôxy và gây nên sự cản...

Năng suất lúa: cách tính và các yếu tố tạo thành, ảnh hưởng

Năng suất lúa là gì? Cách tính năng suất lúa? Tình hiểu về sinh lý năng suất cây lúa và các yếu tố ảnh hưởng. 1. Năng suất và các yếu tố tạo thành năng suất lúa Năng suất lúa được tạo thành bởi các yếu tố: Số bông trên đơn vị diện tích, số hạt trên bông, tỷ lệ hạt...

Các yếu tố khí hậu thời tiết với sinh trưởng của cây lúa

Cũng như mọi cây trồng khác, quá trình sinh trưởng - phát triển của cây lúa chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện ngoại cảnh, trước hết là điều kiện khí hậu, thời tiết. Điều kiện sinh thái nói chung và khí hậu, thời tiết nói riêng ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình sinh trưởng -...

Phương pháp làm khô (phơi, sấy) và bảo quản lúa

I. Một số phương pháp làm khô lúa 1. Nguyên tắc cơ bản của việc phơi sấy lúa Cũng như các hạt ngũ cốc khác, hạt lúa là một loại vật liệu ưa nước, cho nên ẩm độ hạt sẽ rất dễ dàng thay đổi tuỳ theo nhiệt độ và ẩm độ tương đối của không khí xung quanh nó. Tiến...

Thời điểm và các phương thức thu hoạch lúa

Xác định Thời điểm và các phương thức thu hoạch lúa. I. Thời điểm thu hoạch lúa - Chuẩn bị thu hoạch lúa: Thu hoạch đúng thời gian giúp tránh hao hụt vì nếu thu hoạch quá sớm hay quá muộn đều xảy ra thất thoát. Khi thu hoạch hạt chưa chín hoàn toàn gây ra thất thoát do tăng tỷ lệ...